Terms & Conditions - Privacy Policy

Προσωπικά Δεδομένα

Προϋπόθεση για τη συνδιαλλαγή μας είναι η αποκάλυψη από μέρους σας ορισμένων από τα προσωπικά σας στοιχεία. Με την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας θα σας ζητηθεί το πλήρες όνομά σας, η διεύθυνση στην οποία θα σταλούν τα πωληθέντα προϊόντα, ο σταθερός τηλεφωνικός σας αριθμός (ή οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξυπηρέτησή σας), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) κ.λπ. και εάν επιλέξετε πληρωμή με πιστωτική κάρτα ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης.

Ο δικτυακός τόπος www.militronics.gr, εφαρμόζοντας με ακρίβεια τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο ( 2000/31 / ΕΚ, Π.Δ. 131/2003) καθώς και από το Νόμο 2251/1994), η οποία ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως συμπληρώνεται από τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής προσωπικών δεδομένων, PD 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του νόμου 2819/2000 και το ευρωπαϊκό δίκαιο με τις οδηγίες 95/46 / ΕΚ και 97/66 / ΕΚ δηλώνει ρητά ότι δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.

Τα θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου ρυθμίζονται από το PD. 101/2003 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 31/2000 / ΕΚ.

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 ξεκίνησε η πλατφόρμα επίλυσης online διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να επιτρέψει στους καταναλωτές και τους εμπόρους να επιλύσουν τις διαφορές τους ηλεκτρονικά, είτε πρόκειται για εγχώριες είτε για διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΟΕΔ συνδέεται άμεσα με τους κατάλληλους οργανισμούς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR) σε κάθε χώρα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε οργανισμός επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτά είναι συνήθως απλούστερα, ταχύτερα και λιγότερο δαπανηρά από την προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του χειριστή πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη.

Στη χώρα μας, τα αρμόδια όργανα είναι (βλέπε τα όργανα εδώ):

H ανεξάρτητη αρχή "Διαμεσολαβητής καταναλωτών" και

O Διαμεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα σε φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους κρατούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

Χρήση Ιστοσελίδας

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα www.militronics.gr, συμφωνείτε πλήρως ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Το www.militronics.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή σύνδεσμος σε άλλο ιστότοπο παρέχεται για την εξυπηρέτησή σας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) σε αυτούς τους ιστότοπους. Οι φωτογραφίες προϊόντων είναι ενδεικτικές. Τα αεροβόλα, τα πιστόλια και τα κυνηγετικά όπλα που απεικονίζονται δεν συνοδεύονται και δεν πωλούνται με διόπτρες ή οποιοδήποτε αξεσουάρ που δεν προβλέπεται από το νόμο περί όπλων, και οι τιμές που εμφανίζονται είναι αποκλειστικά για τα όπλα.

Περιορισμός Χρήσης:

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή όχι της εκάστοτε παραγγελλίας, την ώρα παράδοσης των προϊόντων και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Επίσης, δεν παρέχεται εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Οι χρήστες παρακαλούνται να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων για τα οποία τους ενδιαφέρουν μέσω τηλεφώνου στο 2106615310 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο info@militronics.gr και dimosthenis@milidonis.gr

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.militronics.gr και συνεπώς η εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιεσδήποτε νομικές ή αστικές ή / και ποινικές αξιώσεις ή για τυχόν ζημίες (θετικές, ειδικές ή παρεπόμενες, οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές και συνθέτουν σωρευτικά απώλειας κερδών, δεδομένων, απώλειας κερδών, χρηματικής ικανοποίησης κλπ.) από τους επισκέπτες του ιστότοπου ή τρίτων που οφείλονται στη λειτουργία ή / και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή / και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή / και πληροφοριών και / ή οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων μερών σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ασφάλεια αγορών

Σας ενημερώνουμε ότι ο δικτυακός τόπος www.militronics.gr, ο οποίος βρίσκεται στην πλήρη και αδιαμφισβήτητη νομή και κατοχή της Commercial House Imports Δημοσθένης Μηλιδώνης, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, για να εξασφαλίσει τη μέγιστη ασφάλεια , τόσο στις συναλλαγές σας όσο και στις προσωπικές σας πληροφορίες

Περιορισμός Χρήσης:

Η εταιρία δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους, για το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Επίσης, ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Παρακαλούνται οι χρήστες, πριν από την παραγγελία τους, να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων για τα οποία ενδιαφέρονται τηλεφωνικώς, στο τηλέφωνο: 2106615310 ή με αποστολή mail στα info@militronics.gr και dimosthenis@milidonis.gr

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.militronics.gr και επομένως και η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


Πνευματικά Δικαιώματα:

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας. ή οπoιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ COMMERCIAL HOUSE IMPORTS ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


Προσωπικά Δεδομένα:

Το www.militronics.gr προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών του και δε θα τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Η διατήρηση αρχείων από τον ανωτέρω ιστότοπο, με προσωπικά στοιχεία χρηστών, δύναται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.
Οι χρήστες μπορούν να διασταυρώσουν την ύπαρξη τέτοιου αρχείου, την διόρθωση, την αλλαγή ή την διαγραφή τους.
Ανήλικοι επισκέπτες / χρήστες του www.militronics.gr μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία και οι παραγγελίες που υποβάλλονται από ανήλικους και χωρίς την έγκριση των γονέων-κηδεμόνων τους, θα διαγράφονται.
Τέλος, ενδέχεται να επεξεργαστούν τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει ενήλικοι χρήστες για λόγους στατιστικούς, βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και προώθησης δικών τη προϊόντων.

Οι επισκέπτες / χρήστες του www.militronics.gr μπορούν να συναλλάσονται με τον ανωτέρω ιστότοπο με χρήση πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία της οποίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.


Τέλος, ο επισκέπτης / χρήστης του ιστοτόπου www.militronics.gr με τη χρήση του ανωτέρω ιστότοπου αυτόματα δηλώνει πως έχει διαβάσει, έχει κατανοήσει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους ανωτέρω όρους.